28/10/2014: XE MÌ GÕ (Ký) 3b?

28/10/2014: XE MÌ GÕ (Ký) Canh khuya lách cách, tiếng quen quen Mỳ gõ! Đúng rối! Cứ đêm đêm Xe đẩy ngự y, nơi góc phố Tiếng “Rao” lách cách, dạo hàng hiên Công ty, xí nghiệp, nhân viên trực Thực khách từng quen, những bữa đêm Người bán, kẻ mua, trong lặng lẽ Cũng là đồng cảm, cuộc mưu sinh Ngày 18/10-2014 Ngọclan hiển thị thêm 28/10/2014:
XE MÌ GÕ (Ký)
Canh khuya lách cách, tiếng quen quen
Mỳ gõ! Đúng rối! Cứ đêm đêm
Xe đẩy ngự y, nơi góc phố
Tiếng “Rao” lách cách, dạo hàng hiên
Công ty, xí nghiệp, nhân viên trực
Thực khách từng quen, những bữa đêm
Người bán, kẻ mua, trong lặng lẽ
Cũng là đồng cảm, cuộc mưu sinh
Ngày 18/10-2014
Ngọclan
3 câu trả lời 3