10/8/2012: TRÁI SẦU RIÊNG 2c?

10/8/2012:
TRÁI SẦU RIÊNG
Em mang tên gọi: Trái sầu riêng
Thiên hạ khéo cho một cái tên
Bởi lẽ vỏ ngoài gai lởm chởm
Thế nhưng bản tính rất là hiền
3 câu trả lời 3