10/8/2013: HẬU QUẢ BÃO MANG KHUT 3c?

10/8/2013:
HẬU QUẢ BÃO MANG KHUT
Mang Khút hung hăng, đổ bộ vào
Gây nên thảm họa, cảnh lao đao
Mưa như trút hận, không thương tiếc
Gió giật xôn sao, tựạ thét gào
3 câu trả lời 3