23/8/2012: THÀNH PHỐ TRÊN CAO NGUYÊN 2b?

23/8/2012:
THÀNH PHỐ TRÊN CAO NGUYÊN
Ghé qua thành phố, trên cao nguyên
Gọi: Ban Mê Thuột, với cái tên
Gần gũi, thân thương và gắn bó
Tuồi thơ, nơi ấy, chốn quê hương
3 câu trả lời 3