Cần tìm 1 video của 1 cặp đôi hát cover?

mình cần tìm video của 1 đôi hát cover, con trai vừa hát vừa đàn guita, co gái hát xong thì nói đùa "chia tay đi". mọi người giúp với
3 câu trả lời 3