Em lam kiểm tra miệng 1 điểm thì có sao ko ! Mong các anh giải thích?

4 câu trả lời 4