Em định đi du học ở Cyprus...?

Em định đi du học ở Cyprus, khi tìm hiểu em tìm thấy trên trang www.embassypages.com địa chỉ của lsq của Việt Nam tại Cyprus, có đầy đủ số đt, địa chỉ mail. Nhưng khi nhờ người hỏi ở cục lãnh sự Việt Nam thì được câu trả lời là Cyprus chưa có đsq của Việt Nam. Vậy địa chỉ trên trang đó là thế nào ạ? Là giả hay thế... hiển thị thêm Em định đi du học ở Cyprus, khi tìm hiểu em tìm thấy trên trang www.embassypages.com địa chỉ của lsq của Việt Nam tại Cyprus, có đầy đủ số đt, địa chỉ mail. Nhưng khi nhờ người hỏi ở cục lãnh sự Việt Nam thì được câu trả lời là Cyprus chưa có đsq của Việt Nam. Vậy địa chỉ trên trang đó là thế nào ạ? Là giả hay thế nào ạ?
3 câu trả lời 3