Có bao nhiêu câu chuyện ma trên đời được người khác kể lại một cách chân thật nhất?

...Lúc đó nếu thí dụ tôi đã chỉ nằm co rúm nhắm kín mắt lại để chịu đựng cơn sợ hãi, thay vì quyết định liều mạng ngồi dậy để xem tận mặt con ma đó, và rồi nhìn thấy con nhỏ em út tôi nắm cái mùng gãi, thì cho đến bây giờ không ai có thể thuyết phục tôi là đêm đó tôi đã chẳng thấy ma. Nếu thí dụ như vậy thì hôm... hiển thị thêm ...Lúc đó nếu thí dụ tôi đã chỉ nằm co rúm nhắm kín mắt lại để chịu đựng cơn sợ hãi, thay vì quyết định liều mạng ngồi dậy để xem tận mặt con ma đó, và rồi nhìn thấy con nhỏ em út tôi nắm cái mùng gãi, thì cho đến bây giờ không ai có thể thuyết phục tôi là đêm đó tôi đã chẳng thấy ma.

Nếu thí dụ như vậy thì hôm nay có lẽ tôi cũng đang ngồi viết một câu chuyện ma, tuy nhiên câu chuyện nầy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Và cái nhìn tôi về những gì được gọi là thế giới siêu hình chắc có lẽ cũng sẽ khác hẳn.

Kinh nghiệm bản thân nầy về sau đưa đến cho tôi một câu hỏi: Có bao nhiêu câu chuyện ma trên đời được những người khác kể lại một cách chân thật nhất (vì chính họ đã “mắt thấy tai nghe”, giống như tôi) nằm trong diện nầy?

http://quanvan.net/nguyen-nhan-tri-chuyen-ma/
nguyennhantri.wixsite.com/tieuluan/aovo...
4 câu trả lời 4