TẠI SAO phật giáo NAM TÔNG lại KHÔNG TIN có đức phật A di đà?

[video]https://www.youtube.com/watch?v=8...

TẠI SAO phật giáo NAM TÔNG lại KHÔNG TIN có đức phật A di đà
4 câu trả lời 4