Xá lợi của Phật có thực sự mầu nhiệm?

Xá lợi của Phật có thực sự mầu nhiệm? Mấy mươi năm nay đi đâu gặp mấy ông sư cũng nghe khoe là họ có xá lợi của Phật (xương của Phật hay của những bậc tu đắc đạo còn lại sau khi hỏa thiêu và kết tinh lại thành những viên ngọc nhiều màu). Tôi nghe kể năm ngoái, ở Cần thơ có một ông sư từ Singapore về Việt nam có... hiển thị thêm Xá lợi của Phật có thực sự mầu nhiệm?

Mấy mươi năm nay đi đâu gặp mấy ông sư cũng nghe khoe là họ có xá lợi của Phật (xương của Phật hay của những bậc tu đắc đạo còn lại sau khi hỏa thiêu và kết tinh lại thành những viên ngọc nhiều màu). Tôi nghe kể năm ngoái, ở Cần thơ có một ông sư từ Singapore về Việt nam có rất nhiều xá lợi đem phân phát cho mọi người và sau đó ông bị Giáo hội Phật giáo tẩy chay…

Đáp lại câu hỏi xá lợi ở đâu ra mà nhiều quá vậy? Người ta nói bởi vì xá lợi Phật có thể tự nhân đôi hay tách ra thành nhiều viên ngọc khác nhau, ai siêng năng niệm Phật, tụng kinh thì xá lợi sẽ phát triển thành rất nhiều…
4 câu trả lời 4