Mọi người cho em hỏi sông i-ê-nit-xây có vị trí ở đâu vậy ạ?

4 câu trả lời 4