Em chuẩn bị bán trà sữa. Em làm hạt trân châu mà nó chỉ ra màu nâu chứ không ra màu đen như em xem ở trên mạng.?

Anh chị nào có kinh nghiệm bày em với ạ. Em cảm ơn!
3 câu trả lời 3