Cho mình hỏi tần số tốt nhất để nghe fm trên Nokia 216. Mình có nghe được tần số 92 mhz nhưng nó rè lắm. Cảm ơn!?

5 câu trả lời 5