Ai dùng PayPal cho em hỏi. PayPal đã duyệt rút tiền về tài khoản VN của em gần 1 tuần mà tiền vẫn chưa về tài khoản ạ. Em lo quá 😭?

4 câu trả lời 4