Cho mình hỏi bén là j vậy :v tại thấy m.n hay dùng trên fb mà k hiểu j @@?

4 câu trả lời 4