29/10/2011: THIẾU NỮ BÁN HÀNG RONG 2c?

29/10/2011:
THIẾU NỮ BÁN HÀNG RONG
Này này! thiếu nữ, đẩy xe ơi!
Nóng, lạnh, đậu nành, hay sữa tươi
Vú sữa, mận, đào, măng cụt nữa
Dừa sim, dừa nước, bán cho tôi
Đậu nành nóng lạnh, thì em bán
Trái chín, anh ơi, đã có người
Rất tiếc, bởi vì, anh đến muộn
Tiếc vì trái chín đã có nơi
Levanm45
3 câu trả lời 3