29/10/2014: CẢM NHẬN NIỀM VUI : (Ký) 1b?

29/10/2014: CẢM NHẬN NIỀM VUI : (Ký) Công việc xong xuôi, thấy thảnh thơi Thời gian gói gọn, sáu ngày trôi Từ khi chuẩn bị, lo, cân nhắc Đến lúc hoàn thành, cá lội bơi Gọn gàng thiên, địa, trong hồ kính Lai láng biển xanh, cảnh núi đồi Ngắm đàn cá lượn, đầy hoan lạc Sảng khoái tâm hồn, trí thảnh thơi Ngày... hiển thị thêm 29/10/2014:
CẢM NHẬN NIỀM VUI : (Ký)
Công việc xong xuôi, thấy thảnh thơi
Thời gian gói gọn, sáu ngày trôi
Từ khi chuẩn bị, lo, cân nhắc
Đến lúc hoàn thành, cá lội bơi
Gọn gàng thiên, địa, trong hồ kính
Lai láng biển xanh, cảnh núi đồi
Ngắm đàn cá lượn, đầy hoan lạc
Sảng khoái tâm hồn, trí thảnh thơi
Ngày 18/10/2014
Giangsơn
4 câu trả lời 4