29/10/2012: THÀNH PHỐ DƯỚI ÁNH TRĂNG 2b?

29/10/2012: THÀNH PHỐ DƯỚI ÁNH TRĂNG Đứng trên sân thượng, giữa đêm trăng Thăm thẳm không trung, bóng chị hằng Hun hút bầu trời, sao lấp lánh Mêng mang đèn phó. tựa sao băng Đèn xe lấp loáng, đường xuôi ngược Xanh, đỏ, đèn trưng, các cửa hàng Thảnh thơi, sau một ngày, lao động Ngắm nhìn thành phố, dưới trăng... hiển thị thêm 29/10/2012:
THÀNH PHỐ DƯỚI ÁNH TRĂNG
Đứng trên sân thượng, giữa đêm trăng
Thăm thẳm không trung, bóng chị hằng
Hun hút bầu trời, sao lấp lánh
Mêng mang đèn phó. tựa sao băng
Đèn xe lấp loáng, đường xuôi ngược
Xanh, đỏ, đèn trưng, các cửa hàng
Thảnh thơi, sau một ngày, lao động
Ngắm nhìn thành phố, dưới trăng trong
Ngày: 29/10/2012
Giangsơn
4 câu trả lời 4