29/10/2017 DẸP YÊN GHEN TỊ 2b?

29/10/2017
DẸP YÊN GHEN TỊ
Dẹp yên ghen tị đã thành công
Thoải mái tâm tư hết bận lòng
Hỏi đáp bây giờ đăng thỏa thích
Chẳng còn vướng bận kẻ ghen tuông
Câu văn ý tứ thêm sâu rộng
Niêm luật vần thơ đặt đúng tông
Sức mạnh phi thường nơi chính nghĩa
Những người ghen tị hết manh tâm
Ngày 18/10/2017
Minhle989
4 câu trả lời 4