Laptop e dùng là win 7 có sẵn wedcam nhưng e gọi mess qua fb lại k dùng đc. Nó bảo không có thiết bị máy ảnh ạ. Ac giúp e với?

laptop e dùng là win 7 có sẵn wedcam nhưng e gọi mess qua fb lại k dùng đc. Nó bảo không có thiết bị máy ảnh ạ. Ac giúp e với
Phần mềm · 1 phút trước
4 câu trả lời 4