Tại sao não người là một tổ chức sống vật chất cao lại có thể sinh ra ý thức đuọc?

4 câu trả lời 4