Địa điểm du lịch Đà Nẵng???

Có ai đã check in hết 29 địa điểm du lịch Đà Nẵng đẹp, nổi tiếng nhất như trong bài này chưa? Chia sẻ nhé.
http://www.chudu43.com/2017/10/29-địa-điểm-du-lịch-dn.html ?
3 câu trả lời 3