Mít Hông Tàm Kỳ có giống mít thường không. Mình đọc ở đây nhưng chưa ăn bao giờ ??

Mít Hông Tàm Kỳ có giống mít thường không. Mình đọc ở đây nhưng chưa ăn bao giờ ???
http://www.chudu43.com/2017/10/mit-hong.html/
3 câu trả lời 3