Có ai biết nơi nào sửa, thay main đt lenovo p70 mà giá hợp lí không? đừng đắt quá?

4 câu trả lời 4