E là nữ, e có thích 1 bạn nữ cùng lớp, 2 bọn e chơi thân với nhau nhưng e không biết phải làm thế nào. Mng giúp e đc không ạ!?

Xin đừng kì thị, chửi e!
7 câu trả lời 7