Vk ck mình đag ở BMT do k có khả năng sinh con.mong bạn nào k có điều kiện nuôi con. Cho vk ck mình nhận. Sdt ll. 0941475605?

4 câu trả lời 4