Cho mình hỏi. Trong thí nghiệm quả cầu Maydeburg Đức 1654 người ta dùng thiết bị gì để hút không khí từ bên trong quả cầu ra vậy?

4 câu trả lời 4