Giúp mình tìm 1 phim trẻ em của Nhật Bản lâu lắm rồi. Có 1 con robot người đóng màu đỏ mà nó là con bọ hung, cùng với nhiều con robot khác.?

3 câu trả lời 3