Hoà tan hết 21,6g FeO trong HNO3 loãng dư thu được khí NO duy nhất. Thể tích khí NO (đktc) là bao nhiêu lít?

5 câu trả lời 5