Tìm tên 1 bài hát ?

các bạn tìm giúp mình bài hát có câu này < tình yêu là đắng trên môi la la la la . ..>
xin cam on
3 câu trả lời 3