Có ai nhớ lời bài nhạc chú nghé, xin trả lời giúp, cảm ơn các bạn. (đây là tuổi thơ của mình)?

Chú nghé mừng vui, lắc lư cái đuôi.
Bởi chú được đi, với cha với mẹ.
Chú theo mẹ lên đồi, làm nương...
Chú theo cha...
...
Từ khi mặt trời đi, cho tới mặt trời về.
Nghé ọ nghé ọ ôi biết sao là vui...
...
Mình không thuộc hết.
4 câu trả lời 4