Vấn đề đổi việc?

Cập nhật: Mình là sinh viên năm 3 CĐ CNTT,hiện tại đang làm thêm phụ bếp quán ăn, mình mới làm có 2 tháng thôi và giờ thì tìm được công việc làm thêm có liên quan đến ngành mình học nên định nhảy qua việc đó làm nhưng khốn cái là mình lại không có kiến thức chuyên sâu trong công việc đó do chỉ mới được học cơ bản nên sợ... hiển thị thêm Mình là sinh viên năm 3 CĐ CNTT,hiện tại đang làm thêm phụ bếp quán ăn, mình mới làm có 2 tháng thôi và giờ thì tìm được công việc làm thêm có liên quan đến ngành mình học nên định nhảy qua việc đó làm nhưng khốn cái là mình lại không có kiến thức chuyên sâu trong công việc đó do chỉ mới được học cơ bản nên sợ người ta sẽ không nhận mình và chưa có việc nào mìh làm lâu dài hết nên đang suy nghĩ có nên nhảy việc không. Bạn nào đã từng trải rồi có thể cho mình ý kiến cũng như lời khuyên đk ko.
4 câu trả lời 4