Mình muốn hỏi có một cái clip vui vui về một thằng bé nó đẩy cái cửa kính để mở cửa, nhưng hôm đó cái cửa kính không có đóng và nó bị té.?

3 câu trả lời 3