Con lạy thánh spam khiêm, con lạy thánh spam bao công, con lạy thánh spam obama dổm..... đồ khùng hả ?

3 câu trả lời 3