01/11/2013: CHỢ ĐẦM NHA TRANG 3c?

01/11/2013:
CHỢ ĐẦM NHA TRANG
Thương mại Nha Trang, điểm chợ Đầm
Đông vui, nhộn nhịp, cảnh giao thương
Người mua chọn lựa, hàng ưng thuận
Kẻ bán chào mời, khách ghé thăm
4 câu trả lời 4