Mỗi lần hát những nốt cao là giọng mình lại bị khàn đi, nhiều lúc thì hét lên luôn. Hát trước đám đông mà vậy thì xấu hổ lắm. Làm sao đây?

4 câu trả lời 4