Cho hỏi hóa có phải môn chính không Vì đợt kt vừa rồi 15p 4 1tiet 4.5?

6 câu trả lời 6