Em muốn hỏi về điểm học tập?

Mọi người cho em hỏi. Em là học sinh lớp 10. Điểm kiểm tra 15 phút và điểm miệng của em bị 5 con dưới trung bình. Thì em có thể đc học sinh gỏi không ạ. :((Mọng mọi người trả lời giúp em :(((
5 câu trả lời 5