Giúp em với !!!?

có 1 đứa bạn thích em nhưng em chỉ coi người đó là bạn rồi em nói thẳng cho bạn đó cảm nhận của em rồi nhưng bạn đó vẫn thích em rồi tặng cho em nhiều món quà đắt tiền nhưng em ko mún nhận nhưng khi em nói ko mún nhận thì bạn đó bùn mà em lại sợ bạn đó bùn nên em phải... hiển thị thêm có 1 đứa bạn thích em nhưng em chỉ coi người đó là bạn rồi em nói thẳng cho bạn đó cảm nhận của em rồi nhưng bạn đó vẫn thích em rồi tặng cho em nhiều món quà đắt tiền nhưng em ko mún nhận nhưng khi em nói ko mún nhận thì bạn đó bùn mà em lại sợ bạn đó bùn nên em phải nhận. vậy em phải làm sao đây ????
3 câu trả lời 3