Tại sao khi bật đèn sáng thì nhìn thấy các vật ở trong phòng?

7 câu trả lời 7