Tại sao ta không nhìn thấy các vật ở sao lưng mặc dù vẫn có ánh sáng chiếu vào nó?

6 câu trả lời 6