31/10/2012: ÁNH TRĂNG VỀ SÁNG 2b?

31/10/2012: ÁNH TRĂNG VỀ SÁNG Sớm mai, thể dục, chốn công viên Trăng sáng lung linh, cảnh dựu hiền Lành lạnh, cuối thui, cơn gió thoảng Mên mang đông tới, khí hanh heo Trời xanh, mây tráng, trăng vời vợi Mặt đất bao la, sắc dịu huyền Hòa gió, quyện sương, trong buổi sớm Thấy lòng khoan khoái, cảnh thiên nhiên Giangsơn hiển thị thêm 31/10/2012:
ÁNH TRĂNG VỀ SÁNG
Sớm mai, thể dục, chốn công viên
Trăng sáng lung linh, cảnh dựu hiền
Lành lạnh, cuối thui, cơn gió thoảng
Mên mang đông tới, khí hanh heo
Trời xanh, mây tráng, trăng vời vợi
Mặt đất bao la, sắc dịu huyền
Hòa gió, quyện sương, trong buổi sớm
Thấy lòng khoan khoái, cảnh thiên nhiên
Giangsơn
3 câu trả lời 3