YÊU HÓA HỌC?

Sửa
Em muốn kết bn với các anh chị, hoặc thầy cô chuyên môn hóa để trao đổi học tập môn hóa học ạ
4 câu trả lời 4