Mọi người trả lời giúp e vs có nên tiếp tục k ạ ?

E và a ấy wen nhau từ 1 lần đi chơi tính đến nay dc 1 năm 4 ngày r. Lúc đầu wen nhau thì a chiều chuộng e lắm khoảng 3 tháng thì có cãi nhau nhưng k đến nỗi nhưng được gần 1 năm thì ngày nào cũng gây lộn r chửi e chuyện k đâu. Có lần a hỏi e bjt chỗ trà sữa yumy k, e trả lời rằng bjt & e hỏi có j k, a nói có... hiển thị thêm E và a ấy wen nhau từ 1 lần đi chơi tính đến nay dc 1 năm 4 ngày r. Lúc đầu wen nhau thì a chiều chuộng e lắm khoảng 3 tháng thì có cãi nhau nhưng k đến nỗi nhưng được gần 1 năm thì ngày nào cũng gây lộn r chửi e chuyện k đâu. Có lần a hỏi e bjt chỗ trà sữa yumy k, e trả lời rằng bjt & e hỏi có j k, a nói có nhỏ bạn lm ở đó. E mới hỏi bạn a là ai thì chửi e kju e bớt hỏi lại ( đã nhìu lần như v ). R bạn e lên nhà e chơi ngày nào cũng v wen r mà vẫn sai e đi đem nước vô phòng cho uống, e mệt nên nói tự a đi lấy đi thì đmá e. E chỉ kể sơ v thôi nhưng mỗi lần cãi là mày tao, cút r đmá đmẹ e toàn mấy chuyện k gì. H tình cảm e dành cho ng đó thấy nhạt lắm e có nên quen nữa k m.n
5 câu trả lời 5