Mình cần giúp về pascal Viết chương trình nhập ngày hôm nay cho biết ngày mai là ngày gì Dùng chương trình con nha?

Cảm ơn mọi người giúp đỡ
5 câu trả lời 5