Cho hỏi nguyên tố nào có cấu tạo 1 hạt nhân, 1 e giống H?

6 câu trả lời 6