Minh đang học trung cấp nghề. mà mình sợ sau này bị rớt quá... không biết học trung cấp nghề có dễ bị rớt không ạ. ai tư vấn mình vs?

minh đang học trung cấp nghề.
mà mình sợ sau này bị rớt quá... không biết học trung cấp nghề có dễ bị rớt không ạ. ai tư vấn mình vs để cho minh biết thêm chút đc không ạ
4 câu trả lời 4