Hỏa mù mực che mắt động vật khác nhưng bản thân mực có nhìn rõ để trốn chậy không?

4 câu trả lời 4