Chiếc máy tính toán vinacal của mình bị lỗi mình đã khôi phục nhiều lần nhưng không được. Có bạn nào biết thì giúp mình với!?

5 câu trả lời 5