Cần tìm giúp bài hát?

Mọi người làm ơn giúp tôi tìm tên bài hát đầu tiên trong clip này nha,cảm ơn rất nhiều https://www.youtube.com/watch?v=NEVOXkDgbtE
4 câu trả lời 4